kleteckova

Úvodní ustanovení

Tento dokument poskytuje informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci webových stránek společnosti GK-Reality (dále jen „Správce“). Správce je provozovatelem webové stránky gk-reality.cz a zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontaktní údaje Správce:

Telefon: +420 730 855 780
E-mail: kleteckova@gk-reality.cz
Adresa: Česká republika
1. Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

Identifikační údaje (např. jméno a příjmení)
Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
Údaje o využívání našich služeb (např. údaje o nemovitostech, které si prohlížíte)
Technické údaje (např. IP adresa, cookies)
2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Poskytování a zlepšování našich služeb
Komunikace s vámi a odpovídání na vaše dotazy
Marketingové a obchodní nabídky
Plnění právních povinností
3. Právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

Plnění smlouvy
Plnění právní povinnosti
Oprávněný zájem
Souhlas se zpracováním osobních údajů
4. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo smluvních závazků.

5. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu jejich zpracování nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

6. Vaše práva

Máte právo:

Na přístup k vašim osobním údajům
Na opravu nepřesných osobních údajů
Na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Na omezení zpracování osobních údajů
Na přenositelnost údajů
Vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
7. Cookies

Naše webová stránka používá cookies za účelem zlepšení uživatelského komfortu a analýzy návštěvnosti. Další informace o používání cookies naleznete v naší Cookies policy.

8. Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Přijímáme technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

9. Změny v politice ochrany osobních údajů

Tuto politiku můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese kleteckova@gk-reality.cz nebo telefonicky na čísle +420 730 855 780.

Datum účinnosti: 27.6.2024